Katie Vlaardingerbroek

In de stilte van de storm
Vorig jaar maakte schrijver Katie Vlaardingerbroek haar debuut op Graceland Festival als vertellende singer-songwriter, kwetsbare spreker en befaamde doodler in een uur-lang programma ‘Heilige Huisjes Overhoop’. Dit jaar is ze er weer, vers terug uit Albanië, met een nieuw verhaal en dit keer slechts haar piano als gezelschap.

Met ‘In de stilte van de storm’, probeert Katie een moment van rust en reflectie te creëren binnen het turbulente proces dat geloven is. Want wat doe je als je als trots seculiere, rationele semi-christen opeens op een dag wakker wordt met een innerlijke jeuk die uitgroeit tot een fluistering en stolt tot een diep verlangen. Een volledig irrationeel, anti-intellectueel, “oncool”, onmogelijk verlangen.

Wat doe je dan met je atheïstische, deconstructieve brein? Je seculiere trots en gene? Je kerkelijke kritiek en evangelische allergie? Wat doe je dan met het feit dat ondanks je innerlijke verlangens-storm Datgene waar je naar verlangt Zich stil houdt? Of nog veel erger en enger – iets van Zich laat horen… Wat doe je dan met een roeping zonder Roeper? Een plotseling rouwproces voor een God waar je nog steeds maar moeilijk in kan – of wil – geloven?

Of er juiste antwoorden zijn, is maar de vraag. Maar daar heeft Katie zich nooit eerder door laten tegenhouden…

Katie Vlaardingerbroek
Sinds 2013 probeert Katie Vlaardingerbroek kritisch en kwetsbaar de verwarrende geloofsbelevingen van een nieuwe, geseculariseerde en gedigitaliseerde generatie te verwoorden. Zij het bij de BEAM, Zinvloed, de Nieuwe Koers, de Visie of via haar debuutboek ‘[Omvergeblazen] Als je Heilige Huisjes Instorten’; met Andries Knevel en Tijs den Brink tijdens de Nationale Synode; of met het initiatief Het Grote Experiment.

Aan de universiteit van Glasgow studeert ze sinds 2014 theologie en religiewetenschappen en is ze zich aan het specialiseren in de relatie tussen het seculiere en christelijke binnen de huidige ontwikkelingen in (post-)kerkelijk Nederland. Op de drempel van de kerk probeert ze zo een dialoog op gang te krijgen dat de generatie- en geloofskloof kan overbruggen.