Het Grote Experiment

Graceland festival staat dit jaar in het teken van het thema ‘Het Grote Experiment’. We creëren een platform waarop we samen nadenken over het grote experiment van onze tijd; seculier christen zijn, wat is dat en hoe doe je dat?

In het grote experiment zoeken we de ruwe randjes op van ons persoonlijke geloofsleven, maar ook van institutioneel christen-zijn. We willen een plek zijn van vernieuwing, vrijheid en verdieping. Hierbij kunnen we niet voorbijgaan aan de huidige vragen rondom de rol van het geloof in deze tijd. Waar staat het geloof in ons leven, in de kerk en in deze samenleving? Als Graceland willen we creatief en constructief bijdragen aan het grote experiment van deze tijd.

 

 

 

 

Niets is meer een vanzelfsprekendheid en veranderingen naderen. De grenslijnen tussen het seculiere, religieuze en spirituele zijn steeds meer aan het vervagen. De stroom 20-35 jarigen die door de achterdeur van de kerk naar buiten glipt gaat gestaag door bij verschillende stromingen in christelijk Nederland.

In de context van 500 jaar Reformatie kijken we opnieuw naar onszelf, de wereld en de kerk. Al vanaf de allereerste discipel, de allereerste verzameling van volgers die samen ‘de kerk’ en ‘het geloof’ vormden, gebeurde geloven middenin de seculiere realiteit: ‘in de wereld, maar niet ván de wereld’. Ofwel: niet wereldvreemd, maar wel wereld-kritisch. En omdat de wereld voortdurend in beweging is, betekent dit ook dat hoe christenen in de wereld staan steeds – met vallen en opstaan – verschuift.

‘niet wereldvreemd,
maar wel wereld-kritisch’

In 2017, 500 jaar na de Reformatie is het de beurt aan ons om – als festival –  te experimenteren in een context waarin alles mogelijk is en alles besproken kan worden. Hierin willen we actief christelijke dogma’s bevragen, bekritiseren, ontleden en vernieuwen, waarbij we openstaan voor het feit dat onze eigen overtuigingen hierin misschien ook onjuist kunnen zijn. We blikken terug en willen ten eerste vieren dat binnen het protestantisme ruimte is voor radicaliteit, experimenteren en de realiteit van deze wereld. Ten tweede willen we onszelf en het protestantisme kritisch bekijken in onze neiging om ons af te zetten tegen het oude.

De vragen die we tijdens de debatten willen stellen hebben deze strekking: Wat doe je als de seculiere werkelijkheid waarin je leeft en het christelijke wereldbeeld dat je meekreeg twee losse dingen lijken te zijn? Hoe trek je het geloof in jouw dagelijks leven? Hoe is het geloof relevant te houden? En hoe kunnen we met deze vragen bezig zijn zonder nieuwe kampen te vormen?

Wat we hierbij belangrijk vinden is het dialoog: tussen Graceland-team en bezoeker, tussen de praktijk en de theorie, tussen experimenteren en traditie, tussen nieuwe vormen en de bestaande kerk.

De uitkomsten van dit experiment vormen een magazine dat we op 31 oktober 2017 uitbrengen. Het festival verzamelt de informatie op verschillende manieren. Het journalistieke team van Dag6 gaat één-op-één gesprekken aan met de bezoeker. Er komt een grote enquête voor de festivalgangers. Debatmiddagen en kampvuursessie worden samengevat. En tot slot zijn er interactieve kunstinstallaties waar je tijdens het festival zelf mee aan de slag kan. Het magazine-manifest zal een platform bieden voor zoveel mogelijk groepen die zich in deze vraagstukken herkennen.

Ons verlangen is om de vragen die nu misschien onbesproken en vaak ‘s avonds laat rondspoken een plaats te geven in het openlijke debat en een gesprek, dwars door de generatiekloof en kerk-drempels heen aan te gaan. Experimenteer je mee?